Impressum

SHADESIGN GmbH

 

Bruckmühler Straße 29

83052 Bruckmühl

Duitsland

  E-Mail: info@shadesign.com
Web: www.shadesign.com
Tel.: +49 (0) 8061 989 45 0

 

Denk eraan dat voor retourzendingen uit AT/DE/CH het volgende adres geldt:

SHADESIGN GmbH, Bruckmühler Str. 29, D-83052 Bruckmühl/Heufeld


 

Voor retourzendingen uit alle andere landen geldt het adres van de algemeen importeur van het betreffende land.

 

 

VERPLICHTE WETTELIJKE VERMELDINGEN IN HET IMPRESSUM VOLGENS § 14 UGB EN DE KLEINE PUBLICATIEPLICHT OVEREENKOMSTIG § 25 AL 5 MEDIENG. (DUITSLAND):

 

 

Doel van de activiteiten:

Handelsregister:

BTW-nummer:

KvK:

Directie:

 

ontwikkeling/productie van en handel met producten voor zonwering

HR B 1737

DE217547500

Amtsgericht Traunstein

Florian Aulinger

 

 

AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID LINKS

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid – in het bijzonder voor eventuele schade of gevolgen die ontstaan door het gebruik van inhoud die is weergegeven op deze server. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de weergegeven gegevens. Er kan ook geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het feit of deze informatie vrij is van de rechten van derden.

 

Wij hebben geen invloed op de inhoud van externe websites. Hyperlinks die vanuit deze website zijn aangebracht, werden geplaatst na beoordeling van de pagina's waarnaar wordt verwezen. Maar websites worden veelvuldig veranderd. Mocht derhalve een externe link niet functioneren of niet naar het aangegeven doel leiden, deel ons dit dan mede – we corrigeren eventuele fouten graag. Wanneer u reden hebt tot reclamatie betreffende inhoud op een pagina waarna wij verwijzen, neem dan alstublieft contact op met de exploitant van die pagina.

 

De complete inhoud van deze server valt onder het auteursrecht, in het bijzonder alle grafieken, foto's, buttons en overige elementen van de vormgeving.

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid – in het bijzonder voor eventuele schade of gevolgen die ontstaan door het gebruik van inhoud die is weergegeven op deze server. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de weergegeven gegevens. Er kan ook geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het feit of deze informatie vrij is van de rechten van derden.

 

Wij hebben geen invloed op de inhoud van externe websites. Hyperlinks die vanuit deze website zijn aangebracht, werden geplaatst na beoordeling van de pagina's waarnaar wordt verwezen. Maar websites worden veelvuldig veranderd. Mocht derhalve een externe link niet functioneren of niet naar het aangegeven doel leiden, deel ons dit dan mede – we corrigeren eventuele fouten graag. Wanneer u reden hebt tot reclamatie betreffende inhoud op een pagina waarna wij verwijzen, neem dan alstublieft contact op met de exploitant van die pagina.

 

De complete inhoud van deze server valt onder het auteursrecht, in het bijzonder alle grafieken, foto's, buttons en overige elementen van de vormgeving.

 

 

 

 

 

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

 

Wij nemen de bescherming van persoonsgebonden gegevens serieus en willen dat u zich bij een bezoek aan onze website veilig voelt. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek van onze website worden geregistreerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG).

 

Hoe verwerken wij persoonsgebonden gegevens?
Op sommige plaatsen op onze website bieden wij u gelegenheid om contact met ons op te nemen. De hierbij doorgegeven persoonsgebonden gegevens gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor ze ons werden verstrekt. Verstrekking van de gegevens aan derden is uitgesloten.

 

Wat zijn persoonsgebonden gegevens?
Persoonlijke gegevens betreft de informatie die de identificatie van een persoon mogelijk maakt. Hiertoe behoren in het bijzonder uw juiste naam, adres en telefoonnummer. Informatie die die niet rechtstreeks met uw werkelijke identiteit in verbinding wordt gebracht (bijv. favoriete websites of aantal gebruikers van een pagina) is niet persoonsgebonden. (Zie ook hieronder: "Worden gegevens bij mijn bezoek geprotocolleerd?")

 

Welke gegevens worden opgevraagd?
Indien binnen het aanbod op internet de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadres, naam, postadres), worden deze van de kant van de gebruiker nadrukkelijk op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. Het gebruik van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en en redelijk – ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens, resp. onder vermelding van anonieme data of een pseudoniem. Door ook optionele gegevens correct te vermelden, stelt u ons echter in staat u persoonlijk en individueel van dienst te zijn.

 

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen.

 

Wanneer het anonimiseren van IP-adressen op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere staten die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte door Google van te voren afgekort. Alleen bij hoge uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website teneinde andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website aan te bieden. Het in verband met Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang gebruik kunt maken van de functies op deze website. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die de cookies heeft bewaard over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Worden gegevens bij mijn bezoek geprotocolleerd?
Elke keer dat een gebruiker een pagina van onze website oproept en bij elk opgevraagd bestand worden de volgende gegevens over deze handelingen in een protocol op onze server bewaard:
 • IP-adres
 • de pagina waarop het bestand werd opgeroepen
 • datum en tijdstip
 • type browser en browser-instellingen
 • besturingssysteem
 • de door u bezochte pagina
 • overgedragen hoeveelheid data
 • status van de oproep (bestand doorgegeven, niet gevonden, enz.)

Met deze gegevens worden statistieken gevormd, die ons helpen ons optreden op internet verder aan te passen aan uw behoeften. Een verband met uw persoon is hieruit enkel herleidbaar wanneer u zich rechtstreeks aanmeldt op onze website, resp. deze vanaf een gepersonaliseerde homepage oproept. Het doorgeven van gegevens aan derden, ook slechts gedeeltelijk, vindt echter in geen geval plaats.

 

Gebruikt u cookies?
Wij maken op onze website gebruik van session cookies. De gegevens worden niet continu opgeslagen. Het gebruik van deze tijdelijk beperkte cookies biedt u het voordeel dat u bij het invullen van verschillende formulieren op onze website niet telkens opnieuw uw persoonlijke gegevens hoeft in te voeren. De cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch gewist.

De meeste browser zijn dusdanig ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het bewaren van cookies echter deactiveren of uw browser zodanig instellen, dat u een bericht krijgt zodra cookies worden verzonden.

Mocht u cookies gedeactiveerd hebben, dan dient ter identificatie van een persoon tijdens een hiermee samenhangende oproep van onze website een zogenaamde session-ID. Er worden geen gegevens op uw pc bewaard. De session-ID wordt na afloop van uw oproep weer gewist.

 

Verstrekt u mijn gegevens aan derden?
Persoonsgebonden gegevens worden door ons enkel gebruikt voor interne doeleinden in het kader van de relatie met de klant. De gegevens worden zonder u hiervoor noodzakelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Het registreren van persoonsgebonden gegevens, alsook hun overdracht aan bevoegde overheidsinstanties, vinden enkel plaats in het kader van de betreffende wetgeving, resp. wanneer wij hiertoe verplicht zijn door een gerechtelijk besluit. Alle medewerkers en dienstverlenende bedrijven zijn door ons verplicht gegevens vertrouwelijk te behandelen en de wettelijke bepalingen betreffende gegevensbescherming na te leven.

 

Hoe kan ik mijn gegevens controleren, corrigeren of wissen?
Volgens § 34 en § 6b BDSG hebben gebruikers het recht, op aanvraag kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgebonden gegevens die over hen zijn opgeslagen. Bovendien hebben gebruikers volgens de wettelijke voorschriften tevens het recht dat deze persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Neem in al deze situaties rechtstreeks contact met ons op.

 

Wordt deze verklaring gegevensbescherming ook veranderd?
Op basis van actuele feiten, zoals een vernieuwing van de toepasselijke wetgeving, zullen wij – indien nodig – deze verklaring gegevensbescherming actualiseren.

RETOURZENDINGEN

Denk eraan dat voor retourzendingen uit AT/DE/CH het volgende adres geldt:

SHADESIGN GmbH

Bruckmühler Str. 29

D-83059 Bruckmühl/Heufeld

 

Voor retourzendingen uit alle andere landen geldt het adres van de algemeen importeur van het betreffende land.

GARANTIE

1. Garantieduur

 

De firma  SHADESIGN GmbH  verstrekt u bij aanschaf van haar producten twee jaar garantie vanaf de factuurdatum. Uw overige wettelijke aanspraken op garantie worden hierdoor niet aangetast.

 

2. Toepasselijkheid

 

De garantie geldt voor in Duitsland en andere landen van de Europese Gemeenschap verkochte en geïnstalleerde zonweringsproducten.

 

3. Garantiedekking
 • UV-bestendigheid of kleurechtheid van het doek

 • Scheurbestendigheid van de naden

 • Functioneren van de zuilen en wandhouders

 • Houdbaarheid van de lak resp. de coatings

4. Garantievoorwaarden

 

De firma SHADESIGN GmbH verplicht zich tegenover de aankoper van het product, dat niet voldoet aan de vastgelegde eigenschappen, tijdens de garantieperiode op schriftelijke aanvraag een kosteloze reparatie, dan wel een kosteloze vervangende levering uit te voeren. Alle andere onkostenvergoedingen voor transportkosten, installatie, hernieuwde installatie, demontage- en montagekosten of eventuele andere onkosten zijn uitgesloten van de garantieregeling. Iedere dit overtreffende schade of direct, dan wel indirect verlies, is uitgesloten van de betreffende garantieregeling.

 

5. Toepassing van de garantie

 

De betreffende garantie is van toepassing,

 

a) wanneer de consument binnen 8 dagen na het optreden van de schade een schriftelijke aanvraag stuurt naar de firma SHADESIGN GmbH met de onderstaande documenten als bijlage:
 • een kopie van de aankoopbewijzen (factuur)

 • een duidelijke beschrijving van de ontstane schade

 • een schriftelijke instemming met controle van de installatie door de firma shadesign GmbH & Co. KG of een door de firma SHADESIGN GmbH geautoriseerde derde firma

b) voor producten van de firma SHADESIGN GmbH die onder normalen omstandigheden en naleving van alle technische aanwijzingen van de firma SHADESIGN GmbH zijn geleverd, onderhouden, opgeslagen en geïnstalleerd.

 

c) bij transportschade:
 • bij duidelijk herkenbare transportschade moet deze onmiddellijk bij ontvangst worden gedocumenteerd op de ontvangstpapieren. Bovendien moet SHADESIGN GmbH onmiddellijk geïnformeerd worden over de schade (foto's, beschrijving van de schade of beschadiging)
 • bij verborgen transportschade moet deze uiterlijk drie dagen na ontvangst van de goederen aan SHADESIGN GmbH worden gemeld (foto's, beschrijving van de schade of beschadiging)

6. Uitsluiting van de garantie

 

De garantie is uitgesloten voor beschadigingen of schade die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik (hieronder zijn enkele voorbeelden genoemd, zonder beroep op volledigheid):
bij gebruik van verbindings- en bevestigingselementen resp. toebehoren, die niet geschikt zijn voor producten van SHADESIGN GmbH
 • bij het niet naleven van de montage- en onderhoudsaanwijzingen

 • bij het niet naleven van de bedieningshandleiding

 • bij gebrekkige montage of het niet in acht nemen van de montagehandleiding

 • bij zelf uitgevoerde reparaties en veranderingen door chemische en/of fysieke inwerking op het oppervlak van het materiaal als gevolg van onoordeelkundig gebruik, bijv. beschadiging door scherpe voorwerpen, beschadiging door inwerking van een hogere macht en in het algemeen bij hagelschade

7. Bevoegd gerecht

 

Het bevoegde gerecht voor alle geschillen betreffende de interpretatie, toepassing en uitvoering van het onderhavige document is het Amtsgericht Traunstein

 

Bruckmühl, 01.04.2018
 

ALGEMENE ZAKELIJKE VOORWAARDEN VAN SHADESIGN GMBH & CO. KG

1. Algemeen

De onderstaande Algemene Zakelijke Voorwaarden zijn bestanddeel van al onze aanbiedingen en leveringsovereenkomsten. De geldigheid van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden of andere door de koper opgestelde beperkingen is uitgesloten zonder dat hiervoor door ons weersproken hoeft te worden; mondelinge afspraken dienen schriftelijk bevestigd te zijn.

 

2. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn betreffend prijs, hoeveelheid, levertermijn en levermogelijkheid vrijblijvend.

 

3. Berekening

Onze prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief omzetbelasting, indien niets anders is overeengekomen, af fabriek. De omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

 

4. Levering

Wij streven er naar mogelijkheid naar de overeengekomen levertijd na te leven. Overmacht als: oorlog, noodtoestand, onrusten, bedrijfs- en verkeersstoringen, brandschade, overstromingen, energie-, grondstof- of hulpmiddelenschaarste, stakingen, uitsluitingen, beschikkingen van overheidswege of andere belemmeringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, en die de uitvoering onmogelijk maken, vertragen of wezenlijk bemoeilijken, geven ons het recht de levering voor de duur van de belemmering uit te stellen. Indien de levering buiten verhouding lang wordt vertraagd, hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk afstand te nemen van de overeenkomst. Aanspraak op schadevergoeding is voor een dergelijk geval uitgesloten, want er bestaat van onze zijde geen schuld. Wanneer sprake is van leveringen met een vaste termijn, dienen deze schriftelijk bevestigd te zijn door shadesign. De leveringstermijn begint 2 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging en geldt als nagekomen, wanneer tot het einde van de termijn de goederen de fabriek/het magazijn hebben verlaten, of bij een ontbrekende mogelijkheid tot verzending/ophaling gemeld is dat zij verzendklaar zijn.

 

Mochten wij ondanks alle inspanningen toch achterstallig blijven in de levering, dan moet de koper een passende verlenging van de termijn van tenminste 10 werkdagen vastleggen. Deze termijn kan pas worden vastgezet na het verstrijken van de eigenlijke leveringstermijn. De termijn wordt berekend vanaf de dag waarop de schriftelijke mededeling van de koper bij shadesign wordt ontvangen. Vóór het verstrijken van de verlengde leveringstermijn zijn vorderingen van de koper vanwege vertraagde levering uitgesloten. Na afloop van deze termijn kan de koper bij uitblijvende levering afstand nemen van de overeenkomst. Verdere vorderingen, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding zijn enkel toelaatbaar, indien wij opzettelijk of grof nalatig in gebreke zijn gebleven.

 

Afwijkingen van kleur, afmetingen, gewicht, dikte, kwaliteit en oppervlak zijn in het kader van de gangbare toleranties en binnen de mogelijke grenzen voor gebreken toegestaan.

 

5. Verzending

Het gevaar voor ondergang, verlies en beschadiging gaat ongeacht wie de vrachtkosten draagt, bij uitlevering resp. overdracht van de goederen aan onze dienstverlener voor de verzending/transporteur, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek/het magazijn, over op de koper. Dit is eveneens van kracht, wanneer de verkoper heeft gemeld dat de goederen verzendklaar zijn.

 

6. Kennisgeving van defect(en)

Gerechtigde kennisgeving van defect(en) wegens gebrekkige, of klaarblijkelijk onvolledige levering is enkel van kracht, indien deze onmiddellijk per aangetekende brief, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen wordt ingediend. Wanneer de koper een verborgen gebrek reclameert, moet hij dit kunnen aantonen. Gereclameerde goederen mogen pas na voorafgaande toestemming van shadesign worden geretourneerd.

 

7. Garantie – aansprakelijkheid – uitsluiting van aansprakelijkheid

Correct ingediende en onderbouwde kennisgeving van defecten wordt naar ons goeddunken door verbetering achteraf, prijsvermindering, omruil of terugname van de gereclameerde goederen gecompenseerd. Verder strekkende vorderingen, ongeacht om welke reden, zijn beperkt tot opzettelijke of grof nalatige schending van de overeenkomst door shadesign. Dit geldt ook voor eventuele aanspraak op schadevergoeding bij contractuele onderhandelingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de door ons geleverde goederen. Gevolgschade is uitgesloten.

 

8. Betaling

Bepalend voor de betaling zijn de overeengekomen voorwaarden bij afsluiting van de overeenkomst. Huur en reparatierekeningen moeten direct contant worden voldaan. Rekeningen zijn uiterlijk op de vervaldatum rechtstreeks aan ons contant te voldoen, dan wel door overschrijving op een door ons bekend gemaakte bankverbinding. De betaling geldt als voldaan, wanneer het bedrag beschikbaar is of op onze bankrekening is bijgeschreven.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt – onder voorbehoud van het geldend maken van een

verdere schade als gevolg van de achterstallige betaling – vanaf dat moment een boeterente berekend die minstens 4% boven de actueel geldige discontovoet ligt van de Oostenrijkse Nationale Bank. Wanneer een koper achterstallig is met de betaling, worden onmiddellijk alle vorderingen uit de overeenkomst invorderbaar. Wanneer na de bevestiging van de opdracht gerechtigde twijfel ontstaan over de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de koper, dan hebben wij het recht vooruitbetaling van de koopprijs of zekerheden te verlangen.  Niet schriftelijk overeengekomen kortingen zijn niet toelaatbaar.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot aan de volledige betaling van alle betreffende vorderingen het eigendom van de verkoper. De koper is gerechtigd de goederen onder voorbehoud door te verkopen of te verwerken; een verpanding of eigendomsoverdracht is echter niet toegestaan. De koper is verplicht onze rechten bij een wederverkoop van de goederen onder voorbehoud op krediet te beschermen. De vordering van de koper uit de wederverkoop van de goederen onder voorbehoud treedt de koper reeds nu aan ons af; wij nemen deze cessie aan.

 

Bij de verwerking, het combineren, vermengen of mengen van de goederen onder voorbehoud met andere artikelen die ons niet behoren, staat ons het hierdoor ontstane mede-eigendom toe van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de goederen onder voorbehoud met de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking, combinatie, vermenging of menging. Verkrijgt de koper het uitsluitende eigendom aan de nieuwe zaak, dan zijn de contractpartners het erover eens dat de koper ons in verhouding tot de waarde van de verwerkte, gecombineerde, vermengde of gemengde goederen onder voorbehoud, het mede-eigendom aan de nieuwe zaak inruimt en deze kosteloos voor ons beheert. Wanneer de goederen onder voorbehoud samen met andere goederen – ongeacht of deze vóór of na de verwerking, combinatie, vermenging of menging wordt doorverkocht – geldt de hierboven overeengekomen cessie enkel ter waarde van de goederen onder voorbehoud die samen met de andere goederen zijn

doorverkocht.

 

10. Plaats van uitvoering – bevoegd gerecht

Geschillen uit deze overeenkomst worden door een bevoegd gerecht of door een overeengekomen scheidsgerecht beslecht. Plaats van uitvoering voor betalingen is St. Magdalen bei Villach in Oostenrijk.

 

Voor het commerciële zakenverkeer geldt Klagenfurt als bevoegd gerechtshof.

 

Voor leveringen en dienstverlening in het buitenland is de contractuele overeenkomst gebaseerd op de rechtspraak van de republiek Oostenrijk. Plaats van uitvoering is in dit geval de betreffende plaats van verzending, met Klagenfurt als bevoegd gerechtshof. Mochten afzonderlijke punten in deze Algemene Zakelijke Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten kracht treden, dan wordt de werkzaamheid van de overige punten hierdoor niet aangetast.

 

Bruckmühl, 01.04.2018